บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : 417 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 66 (0) 2435-1054, 66 (0) 2879-0850
แฟ็กซ์ : 66 (0) 2879-0858, 66 (0) 2879-0861
อีเมล : info@nldplc.com
สำนักสาขา (บัญชี-การเงิน)
ที่อยู่ : 55/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 66 (0) 2021-6917, 66 (0) 2013-9679
แฟ็กซ์ : 66 (0) 2021-6917 ต่อ 111
อีเมล : af@nldplc.com
สำนักสาขา (สนับสนุนงานบริหารองค์กร)
Address : 70 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
Tel. : 66 (0) 2880-0700, 66 (0) 2880-0481
Fax : 66 (0) 2880-0700 ต่อ 723
E-mail : as@nldplc.com
สำนักงานสาขา พุทธมณฑล สาย 7
ที่อยู่ : 57/3 หมู่ 5 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 66 (0) 3431-2213, 66 (0) 3432-2575
แฟ็กซ์ : 66 (0) 3431-2201
อีเมล : serv@nldplc.com