ลักษณะงาน

เพราะเราทุกคนอยู่บนโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด การพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือสิ่งจำเป็นที่เราตระหนักอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จึงสามารถเติบโตในวงการก่อสร้างและขยายตัวผ่านยุควิกฤตเศรษฐกิจมากมาย จนทำให้เรากลายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก ที่สามารถรับงานขนาดใหญ่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยลักษณะงานของเรา สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก คือ สถานพยาบาล, อาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์, อาคารพักอาศัย, อาคารพิเศษ และ งานก่อสร้างอื่นๆ